Καλιάφα Σπ. 1Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικεύσεις Ιατρειου

Ω.Ρ.Λ. Ιατρείο εξειδικευμένο:

• Στην Ω.Ρ.Λ. –αλλεργία, τη διερεύνηση και τη θεραπεία της

• Τη χειρουργική εφαρμογή υπερήχων και ραδιοσυχνοτήτων

• Τις ενδοσκοπήσεις του ανώτερου αναπνευστικού

• Τη διερεύνηση και αποκατάσταση των προβλημάτων φωνής και κατάποσης

• Τη διερεύνηση του ροχαλητού και των ρογχοπαθειώνΕργαστήριο Νεύρο-ωτολογίας:

• Διερεύνηση Βαρηκοΐας – Εμβοών

• Τη διερεύνηση και αποκατάσταση του ιλιγγικού ασθενή

• Έλεγχος ακουστικής ικανότητας από την νεογνική ηλικία