Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΙΑΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ)

Η ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΙΑΣΗ (ΜΕΡΟΣ Γ)

Συνεχίζοντας από το μέρος β

Καρκινογένεση

Η ανάπτυξη του καρκίνου είναι συνήθως μια διαδικασία:

 • Αργή,
 • Διαρκεί πολλά χρόνια
 • Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Εμφανίζει διαδοχικά στάδια που διακρίνονται σε:

 • Προ-καρκινικά (αυτά που θα οδηγήσουν σε καρκίνο)
 • Καρκινικά (αυτά που είναι ήδη καρκίνος)
 • Δεν ολοκληρώνεται πάντα (υποστροφή εξέλιξη)

Γενετικοί παράγοντες

 • Από τους ανθρώπους που εκτίθενται σε προδιαθετικούς παράγοντες για ανάπτυξη καρκίνου
 • του λάρυγγα, τελικά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό νοσεί.
 • Ένα μεγάλο ποσοστό πασχόντων έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό ανάπτυξης κακοήθειας.
 • Δεν έχει εντοπιστεί ακριβής μηχανισμός πιθανής ανοσολογικής ανεπάρκειας ή κληρονομούμενης προδιάθεσης, αλλά σαφώς υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ανάλογο.

Στη καρκινογένεση του λάρυγγα σημαντικός είναι ο ρόλος του όγκο-γονιδίου p53. Μεταλλάξεις του ογκογονιδίου αυτού, αίρουν την κατασταλτική του δράση, με αποτέλεσμα τον αχαλίνωτο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Στη μετάλλαξη του ογκογονιδίου φαίνεται να παίζουν ρόλο ιοί, όπως ο HPV και ο EBV, αλλά και βλαβερές ουσίες, εφόσον προσβάλουν τον ανθρώπινο οργανισμό σταθερά και επίμονα.
Μια καρκινογόνος ουσία ή επίδραση, μπορεί να προσβάλει περισσότερα από ένα ευαίσθητα γονίδια. Έτσι εξηγείται αίφνης, γιατί το κάπνισμα δημιουργεί πολλές μορφές καρκίνου όπως:

 • Πνευμόνων και βρόγχων
 • Στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα
 • Οισοφάγου, στομάχου
 • Παγκρέατος
 • Νεφρών, ουροφόρων οδών
 • Τραχήλου της μήτρας
 • Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Γενετική προδιάθεση

Κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει ένα, μερικά ή και κανένα από τα ευπαθή, σε κάποια καρκινογόνο ουσία, γονίδια.
Έτσι, εξηγείται γιατί οι καπνιστές δεν αρρωσταίνουν από όλες τις μορφές καρκίνου που προκαλεί το τσιγάρο ή γιατί, κάποιοι από αυτούς δεν εμφανίζουν καρκίνο.
Εξηγείται επίσης το γεγονός ότι το 2% των ασθενών με καρκίνο του λάρυγγαθα παρουσιάσουν ένα δεύτερο καρκίνο, όχι από μετάσταση, σε κάποιο άλλο όργανο, συνήθως τον πνεύμονα.

Παράγοντες κινδύνου:

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του λάρυγγα, είναι ο καπνός του τσιγάρου και η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών. Η βλάβη που προκαλεί το τσιγάρο εξαρτάται από τον συνολικό χρόνο καπνίσματος, αλλά και από τη συνολική ποσότητα καπνού που καταναλώθηκε.
Το παθητικό κάπνισμα όταν είναι επίμονο και μακροχρόνιο,περισσότερο από 15 χρόνια, θεωρείται επίσης παράγονταςκινδύνου.
Η βλάβη που προκαλεί το αλκοόλ εξαρτάται μόνο από την συνολική ποσότητα που καταναλώθηκε, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έγινε αυτή η κατανάλωση. Όταν ο καρκίνος οφείλεται στην κατάχρηση αλκοόλ είναι περισσότερο επιθετικός. Εκδηλώνεται νωρίτερα και οδηγεί πιο συχνά και πιο γρήγορα στον θάνατο. Το κάπνισμα σε συνδυασμό με την κατάχρηση αλκοόλ,πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του λάρυγγα. Λιγότερο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του λάρυγγα θεωρούνται:

 • Η γαστροφαρυγγική παλινδρόμηση
 • Ο ανθρώπινος ιός των θηλωμάτων
 • Ο αμίαντος, όταν εισπνέεται
 • Η σκόνη του ξύλου, όταν εισπνέεται
 • Οι ακτινοβολίες

Ωστόσο η επίδρασή τους δεν έχει πλήρως διερευνηθεί. Έρευνες που έγιναν σε χώρες με πολλούς μετανάστες, όπως οι Η.Π.Α. και η Αυστραλία, έδειξαν ότιο καρκίνος του λάρυγγα συναντάται πιο συχνά σε άτομα που προέρχονται από την νότια Ευρώπη, τα οποία καπνίζουν περισσότερο.
Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ενός προκαρκινικού ή ενός αρχικού καρκινικού σταδίου συμβάλει αποφασιστικά στην καλή εξέλιξη της υγείας του ασθενή και ενίοτε οδηγεί στην ίαση.
Για να πετύχουμε έγκαιρη διάγνωση, χρησιμοποιούμε ως εργαλεία:

 • Το ιατρικό ιστορικό
 • Τα συμπτώματα
 • Την κλινική εξέταση
 • Την ενδοσκοπική εικόνα
 •  Τον απεικονιστικό έλεγχο ( U/S – CT – MRI )
 • Τις εργαστηριακές εξετάσεις (κυτταρολογικές – ιστολογικές)

Στοιχεία ανατομικής του λάρυγγα

Ο λάρυγγας χωρίζεται σε τρία τμήματα:

 1. Υπεργλωττιδικό, πάνω από τις φωνητικές χορδές
 2. Γλωττιδικό, περιοχή των φωνητικών χορδών
 3. Υπογλωττιδικό, κάτω από τις φωνητικές χορδές

Ανάλογα με την περιοχή εντόπισης του καρκίνου του λάρυγγα, διαφοροποιούνται και τα συμπτώματα, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια.

Γλωττιδικός καρκίνος

Εντοπίζεται στις φωνητικές χορδές:

 • Δίνει συμπτώματα βραχνάδας από τα αρχικά στάδια
 • Δεν δίνει μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.

Μπορούμε, επομένως, να χρησιμοποιήσουμε το σύμπτωμα ως εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης: Όταν η βραχνάδα της φωνής επιμένει, για περισσότερο από 3 εβδομάδες επιβάλλεται η ιατρική εξέταση. Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι στα πλαίσια της χρόνιας λαρυγγίτιδας, αλλοιώσεις του επιθηλίου του λάρυγγα, όχι σπάνια,μεταλλάσσονται και οδηγούν σε καρκινωματώδη εξαλλαγή:

 • Λευκοπλακία
 • Υπερπλασία
 • Υπερκεράτωση με ή χωρίς ατυπία
 • Καρκίνωμα in situ
 • Μικροδιηθητικό καρκίνωμα

Υπεργλωττιδικός καρκίνος

Εντοπίζεται πάνω από τις φωνητικές χορδές:

 • Δεν δίνει συμπτώματα στα αρχικά στάδια
 • Δίνει όμως συχνά και νωρίς, μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες.

Οι καπνιστές και όσοι εκτίθενται σε παράγοντες κινδύνουγια τον καρκίνο του λάρυγγα, πρέπει να εξετάζονται περιοδικά ακόμη και αν δενπαρουσιάζουν συμπτώματα.

Υπογλωττιδικός καρκίνος

Εντοπίζεται κάτω από τις φωνητικές χορδές:

 • Είναι εξαιρετικά σπάνιος
 • Εκδηλώνεται με εισπνευστικό συριγμό ή και δύσπνοια.
 • Σε προχωρημένο στάδιο με βραχνάδα

Εδώ, καίριο διαγνωστικό ρόλο διαδραματίζει ο προληπτικός ενδοσκοπικός έλεγχος.

ΔΙΑΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οποιοδήποτε καρκίνος του λάρυγγα επεκτεινόμενος, επινέμεται στο γειτονικό προς την πρωτοπαθή εστία επίπεδο.

Θεραπεία του καρκίνου του λάρυγγα

Ο καρκίνος του λάρυγγα αντιμετωπίζεται:

 • χειρουργικά
 • με ακτινοθεραπεία
 • με συνδυασμό των δυο μεθόδων
 • σε εξαιρετικές περιπτώσεις με συνδυασμό και χημειοθεραπείας.

Η έγκαιρη διάγνωση ισοδυναμεί με ίαση. Η έκφραση αυτή δεν αποτελεί συνθηματολογία αλλά, είναι απλά η αλήθεια!

ΚΡΑΤΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΟΤΙ:

Κάθε βράχνιασμα που επιμένει πάνω από 3 εβδομάδες πρέπει να ελέγχεται.

 • Ο επίμονος, βαθύς, απροσδιόριστος πόνος στο αυτί και μάλιστα στις καταποτικές κινήσεις, επίσης πρέπει να ελέγχεται.
 • Ο τριανταπεντάρης συστηματικός καπνιστής ή πότης, ακόμη και χωρίς συμπτώματα, πρέπει στο ετήσιο ιατρικό checkup να προσθέσει την ενδοσκοπική εξέταση του λάρυγγα.
 • Αυτό ισχύει, πλέον, και για τον γυναικείο πληθυσμό.
 • Κάθε καθυστέρηση στην εξέταση, τη βιοψία και την αφαίρεση του νεοπλάσματος συνιστά λόγο αποτυχίας για την θεραπεία και την ίαση.
 • Έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγα, σημαίνει πλήρη ίαση.

Ιωάννα-Ελένη (Ελεάννα) Βιρβιδάκη, PhD, CCC-SLP
Μάστερ Παθολογίας Λόγου-Ομιλίας-Κατάποσης, Πανεπ. Βοστώνης, Η.Π.Α.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Ιωαννίνων
email: info@virvidaki.gr

Βιογραφικό.
H Ελεάννα Βιρβιδάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα ενώ έλκει την καταγωγή της από τα Χανιά. Το 1994 ξεκίνησε τον κύκλο των σπουδών της στην Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών με προπτυχιακές
σπουδές ιατρικής κατεύθυνσης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παθολογία Λόγου και Ομιλίας από το Boston University (MSc). Το 2001 απέκτησε το δίπλωμα της κλινικής επάρκειας (Certificate of Clinical Competence) στην Παθολογία Λόγου και Ομιλίας από την Αμερικάνικη Ένωση Λογοπαθολόγων και Ακοολόγων (ΑSHA), της οποίας παραμένει ενεργό μέλος έως και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα, εργάσθηκε ως υπεύθυνη λογοπαθολόγος σε μεγάλες μονάδες αποκατάστασης νευρογενών διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης ενώ παράλληλα προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην κλινική λογοπαθολογίας του Massachusetts General Hospital. To 2003 επέστρεψε στην Αθήνα όπου συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Έχει συμμετάσχει με πολυάριθμες ανακοινώσεις ως προσκεκλημένη εισηγήτρια και συντονίστρια σε διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με επίκεντρο εισηγήσεων στην αξιολόγηση και αποκατάσταση νευρογενών διαταραχών επικοινωνίας και σίτισης-κατάποσης (δυσφαγίας). Από τα τέλη του 2009, λειτουργεί το ιδιωτικό της γραφείο στα Ιωάννινα, σήμερα ως επιστημονική υπεύθυνη της διερευνημένης διεπιστημονικής ομάδας «Λογοποίηση». Μεταξύ του 2009-2015, επιτέλεσε το διδακτικό της έργο στο τμήμα λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ηπείρου ως έμμισθη επιστημονική συνεργάτης ενώ τελευταία, αποτελεί ακαδημαϊκή υπότροφο των τμημάτων λογοθεραπείας των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων. Κλινικά, ασχολείται με
παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες με διαταραχές ομιλίας και λόγου/γλώσσας, ενώ τα κύρια κλινικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς αποκατάστασης λόγου-ομιλίας και σίτισης- κατάποσης σε επίκτητες νευρολογικές βλάβες. Σήμερα, είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο τον προσυμπτωματικό έλεγχο κατάποσης στο οξύ αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο.