Καλιάφα Σπ. 1Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332

ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

BLOG

Αντικειμενο ΩΡΛ Ιατρειου Η αντιμετωπιση του ΩΡΛ ασθενη διαγνωστικα, θεραπευτικα, ενιοτε επεμβατικα (Μερος γ)

Συνεχίζοντας από το μέρος β...

antikeimeno-3Περιβάλλον ιατρείου

 • Χώρος αναμονής
 • Χώρος ιατρικής εξέτασης και λήψης ιστορικού
 • Επαρκής χώρος χειρουργικών επεμβάσεων ενδοσκοπήσεων
 • Χώρος απολύμανσης  οργάνων και εργαλείων
 • Ρυθμιζόμενος φωτισμός
 • Δυνατότητα ελεύθερης κίνησης και από τις δυο πλευρές του ασθενή
 • Επαρκής αερισμός
 • Οπτική και ακουστική μόνωση
 • Περιβάλλον ιατρείου
 • Επαρκής χώρος για αποθήκευση εξοπλισμού και φαρμάκων
 • Εύκολη πρόσβαση σε τουαλέτα
 • Δυνατότητα επείγουσας μεταφοράς κατασταλμένου ή  ασταθή ασθενή

Έλεγχος λοιμώξεων και μετάδοσης παθογόνων

 • Η απολύμανση – αποστείρωση εργαλείων και ενδοσκοπίων ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Τα καθαρά όργανα δεν έρχονται σε επαφή με ακάθαρτο εξοπλισμό.
 • Η απολύμανση γίνεται σε χώρο με επαρκή αερισμό.
 • Προσωπικό εκπαιδευμένο - Γραπτές οδηγίες  αποστείρωσης.
 • Μολυσμένα αντικείμενα απομακρύνονται σε ειδικά δοχεία.
 • Ξεχωριστός νεροχύτης για καθαρισμό οργάνων και εργαλείων.

Εξοπλισμός παρακολούθησης ζωτικών σημείων που απαιτείται ακόμη και για μικρής κλίμακας χειρουργική δραστηριότητα

 • Στηθοσκόπιο,
 • Συσκευή μέτρησης αρτηριακής πίεσης
 • Σφυγμικό οξύμετρο με ηχητική ενδείξη
 • ή Μικρό monitor

Όργανα αντιμετώπισης επιπλοκών

 • Παροχή οξυγόνου υπό πίεση
 • Προσωπίδες διαφόρων μεγεθών
 • Συσκευή Ambou
 • Στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί αγωγοί
 • Λαρυγγική μάσκα σε διάφορα μεγέθη ή Πλήρες set
 • διασωλήνωσης
 • Set Διαδερμικής τραχειοστομίας
 • Set τραχειοστομίας
 • Απινειδωτής για κάθε ενδεχόμενο αλλά και για νομική κάλυψη

Αναλώσιμα υλικά όπως:

 • Σύριγγες, ενδοφλέβιοι καθετήρες, οροί με συσκευή για ενδοφλέβια χορήγηση, levin, statou, κλπ.
 • Φάρμακα επείγουσας ιατρικής:

Επινεφρίνη ή βαζοπρεσίνη, εφεδρίνη, ατροπίνη, Diazepam 5 -15mg im ή iv.
νιτρογλυκερίνη σε tab. ή spray, αμιοδαρόνη, λιδοκαϊνη, γλυκόζη 10 -35 – 50%,
υδροκορτιζόνη ή μεθυλοπρεδνιζολόνη, διαζεπάμη ή μιδαζολάμη Physostigmine 2mg

Βασικός εξοπλισμός

Ένα δεύτερο μετωπιαίο κάτοπτρο και ανάλογοι λαμπτήρες
Η ποδοκίνητη αναρρόφηση αλλά και μια μικρή γεννήτρια, αν και ακραία πρόβλεψη, δεν φαντάζει υπερβολική για την πραγματικότητα της επαρχίας και μάλιστα την εποχή μας.

Φάρμακα - Προνάρκωση

 • Atropine Sulfate Amp. 1mg
 • Lorazepam Tab. 2.5mg (Tavor)
 • Bromazepam Tab. 3mg (Lexotanyl)

Φάρμακα  – Τοπική αναισθησία

 • Xylocaine 2% Fl.
 • Xylocaine 2% + Adrenaline 5μgr/ml. Fl.
 • Xylocaine 10% Spray
 • Xylocaine 2% Gel.
 • Phaenol 98% Sol.
 • Ένυδρη Χλωράλη

Θα πρέπει να τονισθεί  ότι, οι απαιτούμενες δόσεις φαρμάκων, για τη προνάρκωση αλλά και για τη τοπική αναισθησία, κατά την εκτέλεση ΩΡΛ χειρουργικών επεμβάσεων και διαγνωστικών ενδοσκοπήσεων στο ιατρείο, είναι οι μικρότερες δυνατές, απέχουν πολύ από τις μέγιστες δόσεις και οπωσδήποτε είναι μάλλον απίθανο να εκδηλωθούν παρενέργειες.
Όλοι οι ασθενείς δεν προσφέρονται για χειρουργική αντιμετώπιση στο Ιατρείο. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνεται προεπιλογή. Άτομα 3ης ηλικίας και γενικά άτομα με επιβαρημένη κατάσταση υγείας  θα πρέπει να αποθαρρύνονται να υποβληθούν στην όποια χειρουργική επέμβαση στο Ιατρείο.
Καρδιοπαθείς, Υπερτασικοί, Παχύσαρκοι, Βαριά ρογχοπαθητικοί, Αλλεργικοί, Αλκοολικοί, Υστερικοί κ.ο.κ., καλό είναι να αντιμετωπίζονται σε οργανωμένες  ΩΡΛ μονάδες ή σε ΩΡΛ κλινικές του Νοσοκομείου.

Ο ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί, πρέπει να υποβληθεί σε προ-εγχειρητικό  έλεγχο:

 • Παθολογική – Καρδιολογική εξέταση, Εργαστηριακό έλεγχο: Α/α Θώρακα, Γενική αίματος, ΤΚΕ, Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη SGOT, SGPT, PT,  PTTS, aPTT, INR, HbsAg, anti-HCV, anti HIV I + II  Γενική ούρων.
 • Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ερώτηση εάν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση με τοπική αναισθησία και ποια ήταν η ανοχή του στα φάρμακα. Είναι σημαντικό για την επέμβαση, να έχουν περάσει 4-5 ώρες μετά το τελευταίο ελαφρύ γεύμα.
 • Ελέγχεται η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός και το Ο2 του αίματος.
 • Χορηγείται η προνάρκωση περίπου 45-60 λεπτά της ώρας προ της επέμβασης.
 • Εξασφαλίζεται ενδεχόμενο ανάγκης άμεσης επικοινωνίας με αναισθησιολόγο παρακολουθείται η οξυγόνωση του ασθενή με σφυγμικό οξύμετρο, ενώ παράλληλα παρακολουθείται ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση.

Προ και κατά την διάρκεια της επέμβασης
Ο ασθενής πρέπει να είναι ήρεμος, σε κατάλληλη για την συγκεκριμένη επέμβαση θέση, σε ήσυχο περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό και ίσως απαλή  μουσική υπόκρουση. Τέλος χορηγείται τοπική αναισθησία και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντισηψίας. 5 λεπτά μετά τη χορήγηση η αναισθητοποίηση έχει ολοκληρωθεί.

Μετά την επέμβαση και κατά την έξοδό του:

 • Ασθενής σε εγρήγορση και προσανατολισμένος.
 • Ζωτικά σημεία σταθερά και εντός φυσιολογικών ορίων.
 • Να παρέλθει επαρκής χρόνος μετά τη τελευταία χορήγηση φαρμάκων.
 • Να συνοδεύεται από υπεύθυνο ενήλικα μέχρι το σπίτι του και να μη οδηγήσει.
 • Να λάβει γραπτές οδηγίες σχετικά με φαρμακευτική αγωγή, διατροφή, δραστηριότητες.
 • Να του δοθεί αριθμός τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης.

Φαρμακευτικός ύπνος για τον νευροωτολογικό έλεγχο στα νήπια και παιδιά.

Τα παιδιά οδηγούνται με ασφάλεια σε φαρμακευτικό ύπνο εάν επί κενού στομάχου χορηγηθεί διάλυμα ένυδρης  χλωράλης ανάλογο του σωματικού τους βάρους.

Με τις σύγχρονές τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη του office surgery στο χώρο της ΩΡΛ είναι απόλυτα εφικτή και είναι το ζητούμενο:

 • Γιατρών
 • Ασφαλιστικών φορέων,
 • των ίδιων των ασθενών.

Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις  για συνεργαζόμενα  ΩΡΛ ιατρεία,  με την έννοια:

 • κοινή αίθουσα αναμονής,
 • ξεχωριστό γραφείο - εξεταστήριο,
 • κοινός χώρος χειρουργικών επεμβάσεων.

Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν και συνθήκες σταθερής παρουσίας συνεργάτη αναισθησιολόγου.
Παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει το εργαστήριο νευροωτολογίας, με συνεργάτη ακοολόγο technician - ακοοπροσθετιστή. Σήμερα ο βαρήκοος ασθενής δεν πρέπει να φεύγει από το ιατρείο χωρίς την εμπειρία της αντίληψης του ηχητικού περιβάλλοντος με αμφίπλευρη τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ασφαλούς άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων στο Ιατρείο, απαιτείται η συμμόρφωση των ΩΡΛ   γιατρών σε ορισμένες προδιαγραφές ή ‘κανόνες’, βάσει των διεθνών πρότυπων.
Αφού δημιουργηθούν οι κανόνες, θα πρέπει να προωθηθούν  στα αρμόδια όργανα και να καθιερωθούν,  ώστε ο ΩΡΛ γιατρός να έχει το πλεονέκτημα, αν ποτέ του ζητηθεί, να μπορεί να αποδείξει ότι ακολουθεί επιστημονικές προδιαγραφές.