Καλιάφα Σπ. 1Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332

ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

BLOG

Αντικειμενο ΩΡΛ Ιατρειου Η αντιμετωπιση του ΩΡΛ ασθενη διαγνωστικα, θεραπευτικα, ενιοτε επεμβατικα (Μερος α)

orl-iatreioΑντικείμενο ΩΡΛ Ιατρείου
Η αντιμετώπιση του ΩΡΛ ασθενή διαγνωστικά, θεραπευτικά, ενίοτε επεμβατικά

 

Πρώτη επαφή με τον ασθενή στο Ιατρείο

 • Ένα σύντομο  ιατρικό ιστορικό, φάρμακα που παίρνει, διαγνωσμένα ΩΡΛ προβλήματα – ΩΡΛ επεμβάσεις.
 • Ο λόγος της επίσκεψης, περιγραφή συμπτωμάτων
 • Τυπική ΩΡΛ κλινική εξέταση, ψηλάφηση τραχήλου, screening test όσφρησης, τονοδότες, ενδοσκόπηση
 • Έλεγχος ακοής και ισορροπίας
 • Διαχείριση του ιλιγγικού ασθενή
 • Στα βαρήκοα άτομα αμφίπλευρη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας

Παιδοακοολογία

Μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης του ακουστικού οργάνου γίνεται με την τυμπανομετρία, την έκλυση των ηχητικών αντανακλαστικών και τους τονοδότες. Αυτό όμως είναι περίπου, αυτό που γίνεται σήμερα και στα παιδιατρικά ιατρεία, ανεξάρτητα από την πιθανότητα μικρού ή μεγάλου λάθους.
Το τονικό ακοόγραμμα, η εκτίμηση της ακοής σε ελεύθερο πεδίο, η παιχνιδοακοομετρία, η ομιλητική ακοομετρία, οι ωτοακουστικές εκπομπές, τα ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, που διαφοροποιούν την εξέταση και διαμορφώνουν συνθήκες εργαστηρίου νευροωτολογίας, απαιτούν χώρο και χρόνο. Εδώ ο συνεργάτης technician ακοολόγος – ακοοπροσθετιστής, ίσως είναι απαραίτητος για τη φυσιολογική ροη των εξετάσεων. Έτσι δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις, ώστε ο βαρήκοος ασθενής να φεύγει γνωρίζοντας τί τύπος ακουστικών εξυπηρετεί καλύτερα την βαρηκοΐα του. Επίσης έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον πλήρη έλεγχο του ιλιγγικού ασθενή  και την θεραπεία του.

Ο ΩΡΛ αλλεργικός ασθενής

 • Prick tests
 • Πρόληψη -  απευαισθητοποίηση
 • Συμπτωματική θεραπεία:  φαρμακευτική – χειρουργική

Ο ροχαλητικός ασθενής

 • πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος
 • αποκατάσταση αεραγωγού,
 • έλεγχος αλλεργίας -  καπνίσματος,
 • μικρές επεμβάσεις,
 • διατροφικές συνήθειες,
 • απώλεια βάρους,
 • αεροβική γυμναστική,
 • γνάθο-προσωπικά προβλήματα.

Κρατάμε και διαχειριζόμαστε τον ροχαλητικό ασθενή, παραπέμπουμε τον υπνοαπνοϊκό

Διαχείριση ασθενών με διαταραχές Φωνής και Κατάποσης

 • Στροβοσκόπηση
 • Λειτουργική ενδοσκοπική αξιολόγηση της Κατάποσης (FEES)

Επείγουσα ΩΡΛ

 • Ρινορραγίες
 • Αιφνίδια βραχνάδα –δύσπνοια
 • Ξένα σώματα μύτης – φάρυγγα
 • Παροξυσμός ιλίγγου,
 • Αγγειοοίδημα προσώπου – στοματοφάρυγγα
 • Αιφνίδια βαρηκοΐα

Προληπτικός έλεγχος

 • Καπνιστές, άτομα με ΓΦΠ – ΓΟΠ,
 • Μετά Μ/Λ με παθολογικά ιστολογικά ευρήματα
 • Άτομα που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη θεραπεία για νεόπλασμα στην ΩΡΛ χώρα
 • Άτομα με πιθανή HPV μόλυνση
 • Άτομα με προϊούσα βαρηκοΐα

Εδώ θα πρέπει να καθιερωθούν πρωτόκολλα παρακολούθησης και ενημέρωση από τον θεράποντα προς τον χειρουργό ΩΡΛ,  με τον οποίο η συνεργασία δεν σταματάει στο χειρουργείο. Αυτά που μπορούν να γίνουν στο ΩΡΛ ιατρείο είναι πάρα πολλά και προσδίδουν στο χώρο ένα πολυμορφικό χαρακτήρα. Το πιο σημαντικό όμως, είναι η δυνατότητα εκτέλεσης μικρών επεμβάσεων με τοπική αναισθησία και ενίοτε μέθη.

Σύμφωνα με την συνέδελφο Όλγα Κεσίδου:
Μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4025/2011 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ομόφωνα στο εξής συμπέρασμα : «στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.»

Έτσι το ΩΡΛ ιατρείο αποκτά χαρακτήρα office surgery και  επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν νόμιμα να γίνουν εδώ, με τοπική αναισθησία ή και μέθη όπως:

 • Τυμπανοτομή με ή χωρίς τοποθέτηση
 • σωληνίσκου αερισμού
 • Αφαίρεση σωληνίσκου αερισμού
 • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις φαρμάκων
 • Κογχοπηξία κάτω ρινικών κογχών
 • Αφαίρεση ρινικής άκανθας
 • Λύση συνέχειας ρινικής θαλάμης
 • Καυτηρίαση αγγείου της μύτης
 • Πρόσθιος επιπωματισμός
 • Ανάταξη κατάγματος ρινικών οστών
 • Πλαστική σταφυλής – υπερώας
 • Σμίκρυνση Αμυγδαλών – κρυπτόλυση
 • Διατομή βραχύ χαλινού γλώσσας
 • Διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος
 • Διάνοιξη δοθιήνα – αποστήματος ωτός
 • Ενδοστοματική αφαίρεση σιαλολίθων
 • Αφαίρεση θηλώματος Αμυγδαλής, παρισθμίων, σταφυλής
 • Αφαίρεση μορφώματος από αυτί, μύτη , πρόσωπο
 • Αφαίρεση μικρών επιφανειακών βλαβών με άμεση συρραφή ή όχι
 • Βιοψίες
 • Αφαίρεση ξένου σώματος της μύτης
 • Αφαίρεση ξένου σώματος υποφάρυγγα

Διαβάστε εδώ το μέρος β και το μέρος γ...