ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΩΡΛ ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, ΕΝΙΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Γ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΩΡΛ ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, ΕΝΙΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ (ΜΕΡΟΣ Γ)

Συνεχίζοντας από το μέρος Β

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 • Χώρος αναμονής
 • Χώρος ιατρικής εξέτασης και λήψης ιστορικού
 • Επαρκής χώρος χειρουργικών επεμβάσεων ενδοσκοπήσεων
 • Χώρος απολύμανσης οργάνων και εργαλείων
 • Ρυθμιζόμενος φωτισμός
 • Δυνατότητα ελεύθερης κίνησης και από τις δυο πλευρές του ασθενή
 • Επαρκής αερισμός
 • Οπτική και ακουστική μόνωση
 • Περιβάλλον ιατρείου
 • Επαρκής χώρος για αποθήκευση εξοπλισμού και φαρμάκων
 • Εύκολη πρόσβαση σε τουαλέτα
 • Δυνατότητα επείγουσας μεταφοράς κατασταλμένου ή ασταθή ασθενή

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ

 • Η απολύμανση – αποστείρωση εργαλείων και ενδοσκοπίων ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Τα καθαρά όργανα δεν έρχονται σε επαφή με ακάθαρτο εξοπλισμό.
 • Η απολύμανση γίνεται σε χώρο με επαρκή αερισμό.
 • Προσωπικό εκπαιδευμένο – Γραπτές οδηγίες αποστείρωσης.
 • Μολυσμένα αντικείμενα απομακρύνονται σε ειδικά δοχεία.
 • Ξεχωριστός νεροχύτης για καθαρισμό οργάνων και εργαλείων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Στηθοσκόπιο,
 • Συσκευή μέτρησης αρτηριακής πίεσης
 • Σφυγμικό οξύμετρο με ηχητική ενδείξη
 • ή Μικρό monitor

ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ

 • Παροχή οξυγόνου υπό πίεση
 • Προσωπίδες διαφόρων μεγεθών
 • Συσκευή Ambou
 • Στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί αγωγοί
 • Λαρυγγική μάσκα σε διάφορα μεγέθη ή Πλήρες set
 • διασωλήνωσης
 • Set Διαδερμικής τραχειοστομίας
 • Set τραχειοστομίας
 • Απινειδωτής για κάθε ενδεχόμενο αλλά και για νομική κάλυψη

Αναλώσιμα υλικά όπως:

 1. Σύριγγες, ενδοφλέβιοι καθετήρες, οροί με συσκευή για ενδοφλέβια χορήγηση, levin, statou, κλπ.
 2. Φάρμακα επείγουσας ιατρικής:Επινεφρίνη ή βαζοπρεσίνη, εφεδρίνη, ατροπίνη, Diazepam 5 -15mg im ή iv.
  νιτρογλυκερίνη σε tab. ή spray, αμιοδαρόνη, λιδοκαϊνη, γλυκόζη 10 -35 – 50%,
  υδροκορτιζόνη ή μεθυλοπρεδνιζολόνη, διαζεπάμη ή μιδαζολάμη Physostigmine 2mg

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ένα δεύτερο μετωπιαίο κάτοπτρο και ανάλογοι λαμπτήρες
Η ποδοκίνητη αναρρόφηση αλλά και μια μικρή γεννήτρια, αν και ακραία πρόβλεψη, δεν φαντάζει υπερβολική για την πραγματικότητα της επαρχίας και μάλιστα την εποχή μας.

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΠΡΟΝΑΡΚΩΣΗ

 • Atropine Sulfate Amp. 1mg
 • Lorazepam Tab. 2.5mg (Tavor)
 • Bromazepam Tab. 3mg (Lexotanyl)

ΦΑΡΜΑΚΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

 • Xylocaine 2% Fl.
 • Xylocaine 2% + Adrenaline 5μgr/ml. Fl.
 • Xylocaine 10% Spray
 • Xylocaine 2% Gel.
 • Phaenol 98% Sol.
 • Ένυδρη Χλωράλη

Θα πρέπει να τονισθεί ότι, οι απαιτούμενες δόσεις φαρμάκων, για τη προνάρκωση αλλά και για τη τοπική αναισθησία, κατά την εκτέλεση ΩΡΛ χειρουργικών επεμβάσεων και διαγνωστικών ενδοσκοπήσεων στο ιατρείο, είναι οι μικρότερες δυνατές, απέχουν πολύ από τις μέγιστες δόσεις και οπωσδήποτε είναι μάλλον απίθανο να εκδηλωθούν παρενέργειες.
Όλοι οι ασθενείς δεν προσφέρονται για χειρουργική αντιμετώπιση στο Ιατρείο. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνεται προεπιλογή. Άτομα 3ης ηλικίας και γενικά άτομα με επιβαρημένη κατάσταση υγείας θα πρέπει να αποθαρρύνονται να υποβληθούν στην όποια χειρουργική επέμβαση στο Ιατρείο.
Καρδιοπαθείς, Υπερτασικοί, Παχύσαρκοι, Βαριά ρογχοπαθητικοί, Αλλεργικοί, Αλκοολικοί, Υστερικοί κ.ο.κ., καλό είναι να αντιμετωπίζονται σε οργανωμένες ΩΡΛ μονάδες ή σε ΩΡΛ κλινικές του Νοσοκομείου.

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ:

 • Παθολογική – Καρδιολογική εξέταση, Εργαστηριακό έλεγχο: Α/α Θώρακα, Γενική αίματος, ΤΚΕ, Ουρία, Σάκχαρο, Κρεατινίνη SGOT, SGPT, PT, PTTS, aPTT, INR, HbsAg, anti-HCV, anti HIV I + II Γενική ούρων.
 • Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ερώτηση εάν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση με τοπική αναισθησία και ποια ήταν η ανοχή του στα φάρμακα. Είναι σημαντικό για την επέμβαση, να έχουν περάσει 4-5 ώρες μετά το τελευταίο ελαφρύ γεύμα.
 • Ελέγχεται η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός και το Ο2 του αίματος.
 • Χορηγείται η προνάρκωση περίπου 45-60 λεπτά της ώρας προ της επέμβασης.
 • Εξασφαλίζεται ενδεχόμενο ανάγκης άμεσης επικοινωνίας με αναισθησιολόγο παρακολουθείται η οξυγόνωση του ασθενή με σφυγμικό οξύμετρο, ενώ παράλληλα παρακολουθείται ο σφυγμός και η αρτηριακή πίεση.

Προ και κατά την διάρκεια της επέμβασης
Ο ασθενής πρέπει να είναι ήρεμος, σε κατάλληλη για την συγκεκριμένη επέμβαση θέση, σε ήσυχο περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό και ίσως απαλή μουσική υπόκρουση. Τέλος χορηγείται τοπική αναισθησία και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντισηψίας. 5 λεπτά μετά τη χορήγηση η αναισθητοποίηση έχει ολοκληρωθεί.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ:

 • Ασθενής σε εγρήγορση και προσανατολισμένος.
 • Ζωτικά σημεία σταθερά και εντός φυσιολογικών ορίων.
 • Να παρέλθει επαρκής χρόνος μετά τη τελευταία χορήγηση φαρμάκων.
 • Να συνοδεύεται από υπεύθυνο ενήλικα μέχρι το σπίτι του και να μη οδηγήσει.
 • Να λάβει γραπτές οδηγίες σχετικά με φαρμακευτική αγωγή, διατροφή, δραστηριότητες.
 • Να του δοθεί αριθμός τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΥΡΟΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.

Τα παιδιά οδηγούνται με ασφάλεια σε φαρμακευτικό ύπνο εάν επί κενού στομάχου χορηγηθεί διάλυμα ένυδρης χλωράλης ανάλογο του σωματικού τους βάρους.

Με τις σύγχρονές τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη του office surgery στο χώρο της ΩΡΛ είναι απόλυτα εφικτή και είναι το ζητούμενο:

 • Γιατρών
 • Ασφαλιστικών φορέων,
 • των ίδιων των ασθενών.

Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για συνεργαζόμενα ΩΡΛ ιατρεία, με την έννοια:

 • κοινή αίθουσα αναμονής,
 • ξεχωριστό γραφείο – εξεταστήριο,
 • κοινός χώρος χειρουργικών επεμβάσεων.

Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν και συνθήκες σταθερής παρουσίας συνεργάτη αναισθησιολόγου.
Παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει το εργαστήριο νευροωτολογίας, με συνεργάτη ακοολόγο technician – ακοοπροσθετιστή. Σήμερα ο βαρήκοος ασθενής δεν πρέπει να φεύγει από το ιατρείο χωρίς την εμπειρία της αντίληψης του ηχητικού περιβάλλοντος με αμφίπλευρη τοποθέτηση ακουστικού βοηθήματος.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο ασφαλούς άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων στο Ιατρείο, απαιτείται η συμμόρφωση των ΩΡΛ γιατρών σε ορισμένες προδιαγραφές ή ‘κανόνες’, βάσει των διεθνών πρότυπων.
Αφού δημιουργηθούν οι κανόνες, θα πρέπει να προωθηθούν στα αρμόδια όργανα και να καθιερωθούν, ώστε ο ΩΡΛ γιατρός να έχει το πλεονέκτημα, αν ποτέ του ζητηθεί, να μπορεί να αποδείξει ότι ακολουθεί επιστημονικές προδιαγραφές.

 

Ιωάννα-Ελένη (Ελεάννα) Βιρβιδάκη, PhD, CCC-SLP
Μάστερ Παθολογίας Λόγου-Ομιλίας-Κατάποσης, Πανεπ. Βοστώνης, Η.Π.Α.
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Ιωαννίνων
email: info@virvidaki.gr

Βιογραφικό.
H Ελεάννα Βιρβιδάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα ενώ έλκει την καταγωγή της από τα Χανιά. Το 1994 ξεκίνησε τον κύκλο των σπουδών της στην Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών με προπτυχιακές
σπουδές ιατρικής κατεύθυνσης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παθολογία Λόγου και Ομιλίας από το Boston University (MSc). Το 2001 απέκτησε το δίπλωμα της κλινικής επάρκειας (Certificate of Clinical Competence) στην Παθολογία Λόγου και Ομιλίας από την Αμερικάνικη Ένωση Λογοπαθολόγων και Ακοολόγων (ΑSHA), της οποίας παραμένει ενεργό μέλος έως και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πριν την επιστροφή της στην Ελλάδα, εργάσθηκε ως υπεύθυνη λογοπαθολόγος σε μεγάλες μονάδες αποκατάστασης νευρογενών διαταραχών επικοινωνίας και κατάποσης ενώ παράλληλα προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην κλινική λογοπαθολογίας του Massachusetts General Hospital. To 2003 επέστρεψε στην Αθήνα όπου συνεργάστηκε επί σειρά ετών με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Έχει συμμετάσχει με πολυάριθμες ανακοινώσεις ως προσκεκλημένη εισηγήτρια και συντονίστρια σε διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με επίκεντρο εισηγήσεων στην αξιολόγηση και αποκατάσταση νευρογενών διαταραχών επικοινωνίας και σίτισης-κατάποσης (δυσφαγίας). Από τα τέλη του 2009, λειτουργεί το ιδιωτικό της γραφείο στα Ιωάννινα, σήμερα ως επιστημονική υπεύθυνη της διερευνημένης διεπιστημονικής ομάδας «Λογοποίηση». Μεταξύ του 2009-2015, επιτέλεσε το διδακτικό της έργο στο τμήμα λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ηπείρου ως έμμισθη επιστημονική συνεργάτης ενώ τελευταία, αποτελεί ακαδημαϊκή υπότροφο των τμημάτων λογοθεραπείας των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων. Κλινικά, ασχολείται με
παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες με διαταραχές ομιλίας και λόγου/γλώσσας, ενώ τα κύρια κλινικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στους τομείς αποκατάστασης λόγου-ομιλίας και σίτισης- κατάποσης σε επίκτητες νευρολογικές βλάβες. Σήμερα, είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο τον προσυμπτωματικό έλεγχο κατάποσης στο οξύ αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο.