Υπηρεσιες

Ω.Ρ.Λ. Ιατρείο εξειδικευμένο:

  • Στην Ω.Ρ.Λ. –αλλεργία, τη διερεύνηση και τη θεραπεία της
  • Τη χειρουργική εφαρμογή υπερήχων και ραδιοσυχνοτήτων
  • Τις ενδοσκοπήσεις του ανώτερου αναπνευστικού
  • Τη διερεύνηση και αποκατάσταση των προβλημάτων φωνής και κατάποσης
  • Τη διερεύνηση του ροχαλητού και των ρογχοπαθειών 

image10

Εργαστήριο Νεύρο-ωτολογίας

  • Διερεύνηση Βαρηκοΐας – Εμβοών
  • Τη διερεύνηση και αποκατάσταση του ιλιγγικού ασθενή
  • Έλεγχος ακουστικής ικανότητας από την νεογνική ηλικία